Where to find a VVDI2/MB tool log Gdzie znajduje się plik LOG z VVDI2/ MB tool Kde najít protokol VVDI2 / MB tool

VVDI2 users discussion
Post Reply
User avatar
Xhorse
Site Admin
Posts: 268
Joined: Fri Feb 24, 2017 4:12 pm
Contact:

Where to find a VVDI2/MB tool log Gdzie znajduje się plik LOG z VVDI2/ MB tool Kde najít protokol VVDI2 / MB tool

Post by Xhorse »

English
Every time when you contact Xhorse support is need to add LOG file from session.
VVDI2/MB tool make a LOG file every time when you open it.
So when you open 10 times VVDI2/MB tool , you will have 10 log files.
LOG file contain all operations you did , so if VVDI2/MB tool is open for example whole day , and you did many cars, LOG have data from whole day.
1- Run VVDI2 software
2-do job you want to complain
3-CLOSE VVDI2
If you not close VVDI2, LOG file can not be load , because is still in use

Please remember: make sure LOG from VVDI2/MB tool contain only failed operation/issue, and you write all details such as s/n, SW version, otherwise your request is not forward to support.
This will help Xhorse support to retrivate necesairly informations from LOG file and analize it faster


Polski
Za każdym razem gdy kontaktujesz się z supportem Xhorse , prosimy o załączanie pliku LOG.
VVDI2/MB tool generuje automatycznie plik LOG za każdym razem gdy uruchamiasz program.
Jeśli uruchomisz 10 razy program VVDI2/MB tool , utworzy się tym samym 10 plików log
Plik LOG zawiera informacje z operacji jakie wykonujesz, więc jeśli otworzysz VVDI2/MB tool na cały dzień i pracujesz na kilku/kilkunastu autach, plik LOG będzie zawierał wszystkie informacje.
1-Uruchom VVDI2
2-Wykonaj czynność którą chcesz zgłosić
3-Zamknij VVDI2
Jeśli nie zamkniesz VVDI2, nie będzie dostępu do pliku LOG i nie możesz go wysłać

Pamiętaj, upewnij się ze plik LOG zawiera TYLKO informacje z sesji która zawiera błąd / nie można wykonać danej czynności, i uzupełniłeś pozostałe pola, ułatwi analizę problemu, w przeciwnym razie zgłoszenie nie zostanie dostarczone


Czech
Pokaždé, když kontaktujete podporu Xhorse, je třeba přidat soubor LOG ze relace.
VVDI2/MB tool vytvoří soubor LOG pokaždé, když jej otevřete
Takže při otevření 10 času VVDI2/MB tool budete mít 10 souborů protokolu.
Soubor LOG se týká všech vašich operací, takže pokud je VVDI2/MB tool otevřený například celý den a děláte mnoho aut, LOG má celé data z celého dne.
1 - Spusťte software VVDI2
2-dělat práci, kterou chcete stěžovat
3-ZAVŘÍT VVDI2
Pokud neuzavřete soubor VVDI2, soubor LOG nelze načíst, protože se stále používá

Nezapomeňte: ujistěte se, že LOG z nástroje VVDI2 / MB obsahují pouze neúspěšný provoz / problém a napíšete všechny podrobnosti, jako je například s / n, SW verze, jinak vaše žádost není podporována vpřed.
To pomůže Xhorse podpořit požadované informace a rychleji je analyzovat


VVDI2 VAG
C:\Users\Admin\Documents\VVDI2\VAG

VVDI2 BMW
C:\Users\Marcin\Documents\VVDI2\BMW


MB tool
C:\Users\Admin\Documents\VVDI - MB TOOL\BENZ

Image
Image
Image

Image
Image

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests